مقاله چند شگردي هنري در سروده‌هاي صائب تبريزي و جان دان

ت :29صائب را می‌توان تواناترین شاعر در تجسم بخشیدن به معانی دقیق و مصور ساختن افکار رقیق در قالب الفاظ خواند. دیوان وی، به عنوان چیره‌دست ترین شاعر سبک هندی، مزین به تشخیص، باریک‌اندیشی، مضمون‌های بکر و بدیع، خیال‌پردازی، معانی رنگین و استعاره‌های متعالی و دور از ذهن است. در دید تازه جوی وی دنیا لبریز از شعر و زیبایی و مضمون ژرف است که با مصور ساختن آنها می توان مکررات و مالوفات خسته‌کننده را از دنیای شعر زدود. ازآنجایی‌که او زیبایی را در غرابت معنی و لفظ جستجو می‌کند، برای یافتن معنی بیگانه و ابداع تصاویر پویا - در این جهان که همه چیز در آن تکرا

مقاله ويژگي هاي نظام هاي ارزي: رويکرد سنتي و جديد

ت :45

مقاله بررسي معجزات انبياء در کتاب تفسيرالقرآن و هو الهدي و الفرقان

ت :27تفسیر القرآن و هو الهدی و الفرقان نوشته سیّد احمدخان هندی، تفسیری است به شیوه عقلانی افراطی که در آن سعی شده است تا هر گزارش غیبی یا مسائل ماوراء طبیعی را با تأویلات غیر منطقی توجیه کند. به نظر می‌رسد تحوّلات سیاسی ـ اجتماعی عصر سیّد احمدخان و نادیده گرفتن ظاهر و سیاق آیات و در برخی مواقع، اثرپذیری از کُتُب عهدین سه عامل عمده انحراف فکری وی در تفسیر آیاتی است که مشتمل بر امور خارق‌العاده و معجزه است. در این نوشتار برخی از تأویلات وی درباره معجزات انبیاء ذکر و آنگاه به نقد و بررسی هر یک از این تأویلات پرداخته می‌شود.