مقاله تبييه ژئوپوليتيکي مناقشه قومي در بلوچستان پاکستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبييه ژئوپوليتيکي مناقشه قومي در بلوچستان پاکستان :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :33

پاکستان یکی از کشور هایی است که دغدغه های سیاسی – امنیتی بسیار زیاد در سطح داخل منطقه و حتی در سطح بین الملل دارد این کشور ها در داخل با افراط گرایی مذهبی و قومی مواجه است در سطح منطقه ای با دو بحران افغانستان و کشمیر دست به گریبان است و در سطح بین الملل با فشار های ناشی از بهره مندی این کشور از سلاح های اتمی و نیز ارتباط اسلامیت های این کشور با القاعده روبرو است در این مقاله مناقشه قومی بلوچستان به عنوان یکی از معضلات پاکستان مورد بررسی قرار گرفته است شناخت ریشه های این مناقشه و بازتاب های ان هدف اصلی این مقاله است ژئوپلتیک بستر و زمینه ای است که این مناقشه در چارچوب ان تحلیل شده است یافته های این مقاله که به روش توصیفی – تحلیلی به دست امده نشان می دهد که بحران های توزیع و تبعیض تاسیونالیسم بلوچ را به سوی تجزیه طلبی سوق داده است این گرایش های تجزیه طلبانه پیامدهای منفی را نیز برای همسایگان از جمله ایران به دنبال دارد .

لینک کمکی