مقاله بررسي روابط ايران و امريکا از سال 1285 تا1325 (ه.ش) با تکيه بر نظريه پيوستگي جيمز روزنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روابط ايران و امريکا از سال 1285 تا1325 (ه.ش) با تکيه بر نظريه پيوستگي جيمز روزنا :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :45

در تاریخ معاصر ایران رابطه ایران و ایالات متحده امریکا از اهمیت بسزایی برخودار است . رابطه ای که دارای تاریخی پر از فراز و نشیب است. این پژوهش قصد دارد روابط بین دو کشور ایران و امریکا را د رمحدوده زمانی 1285 تا سال 1325(ه.ش)مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و با استفاده از نظریه پیوستگی جیمز روزنا به شناسایی عوامل نقش افرین در روابط بین دو کشور می پردازد بنابر این سوال مطرح شده در این نوشتار ان است که چه عوامل و متغیر هایی باعث آغاز و گسترش روابط بین ایران و ایالات متحده امریکا از 1285 تا سال 1325 شد .فرضیه مطرح شده ان است که در قالب نظریه پیوستگی جیمز رونا اغاز رابطه با ید با متغیر های داخلی مانند فردد نقش دیوانسالاری جامعه و گسترش روابط و متغیرهای خارجی مانند نظام بین الملل و منابع فزاینده امریکا در ایران مورد بررسی قرار می گیرد .

لینک کمکی