مقاله تحليل اسلام سياسي اس منظر هويت مقاومتي و برنامهاي در عصر جهاني شدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل اسلام سياسي اس منظر هويت مقاومتي و برنامهاي در عصر جهاني شدن :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :29

جهانی شدن پدیده ای است که می توان ان را از دو زاویه متفاوت نگریست به مثابه فرایند طبیعی و عینی تلقی کرد که مرتبط با تحولات و نواوری ها در عرصه های اقتصادی و فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی است یا در جهت عکس می توان ان را به مثابه پروژه هدایت شده با عنوان "جهانی سازی به جای جهانی شدن " یا در جهت عکس دانست که در راستای گسترش سلطه و نیاز های اقتصاد سرمایه داری نو لیبرال غرب در جهان است در چند دهه اخیر جریانات اسلامگرا با تمام محدودیت ها ی داخلی و خارجی پیش رو در جهت مقابله با فرایند جهانی سازی و پروژه جهانی سازی فعال بوده اند و دولت های محافظه کار و وابسته به نظام سلطه در منطقه را به شدت به مبارزه طلبیده اند در این نوشتار نگارنده درصدد است که به دو هدف مهم بپردازد : از یک سو ریشه های پیدایش اسلام سیاسی بر مبنای هویت مقاومتی و تعارض آن با نظام سلطه و پروژه های جهانی سازی بررسی می شوند تا از این رهکذر موضع دفاعی جهان اسلام خشونت طلب نیست از سوی دیگر راهبرد هایی برای امکان شکل گیری جنبش فراگیر اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا برای ارتقائ هویت برنامه ای برای تشکیل حکومت های مردم سالاری دینی و طرد جدی نظام سلطه فرا منطقه ای ارائه می شود

لینک کمکی