مقاله تسهيلات بانک ها و سرمايه گذاري خصوصي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تسهيلات بانک ها و سرمايه گذاري خصوصي در ايران :


سال انتشار : 1381

تعداد صفحات :52

مقاله حاضر, برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا, نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس, با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه, الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن, سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی, تولید ناخالص داخلی, نرخ تورم, وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است.نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث, بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر, سیاست های پولی و اعتباری, دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

لینک کمکی