مقاله نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور در تقاضاي نيروي کار ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور در تقاضاي نيروي کار ايران :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :34

دانش و فن آوری در افزایش تقاضای نیروی کار و کاهش نرخ بیکاری نقش مهمی را ایفا می کند. در اقتصاد دانش محور, گسترش دانش و مهارتها به نوآوری منجر می شود که این خود, سبب افزایش بهره وری, افزایش درآمدها و کاهش تورم و بیکاری خواهد شد. ارایه محصولات تکنولوژی, بازارها را توسعه داده و بر تقاضای نیروی کار می افزاید. از طرف دیگر, نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد, قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده, سبب افزایش ظرفیت تولید صادرات دانش بر و توان رقابت در بازارهای بین المللی شود. فرصتهای شغلی متنوع و جدید, نتیجه توسعه تکنولوژی است. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر می کاهد و بر میزان مشاغل تخصصی تر می افزاید. مشاغل جدیدی که تکنولوژی ایجاد می کند, یا از تکنولوژی استفاده می کند و یا آن را توسعه می دهد.مقاله حاضر در پی آن است که تاثیر دانش و فن آوری را بر تقاضای نیروی کار ایران در طی دوره 1350-1380 بررسی می کند. نتایج تخمین مدل نظری که به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده شده, حاکی از قدرت توضیح دهندگی و تاثیر مثبت و معنی دار شاخصهای دانش و فن آوری بر تقاضای نیروی کار ایران است.

لینک کمکی