مقاله همسويي دولت و ملت و تأثير آن بر توسعه اقتصادي جوامع؛مطالعه طولي - تطبيقي بين سال‌هاي 1990 تا 2004 ميلادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله همسويي دولت و ملت و تأثير آن بر توسعه اقتصادي جوامع؛مطالعه طولي - تطبيقي بين سال‌هاي 1990 تا 2004 ميلادي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :68

با توجه به آنچه در تاریخ کشورها مشاهده می شود, تضاد بین دولت و ملت همواره یکی از معضلاتی بوده که کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته با آن درگیر بوده اند. این مطالعه در صدد بررسی اثر همسویی دولت و ملت بر توسعه اقتصادی در سالهای پایانی قرن بیست و آغاز هزاره جدید است. این تحقیق براساس روش تطبیقی- طولی انجام یافته که در آن داده­های ثانویه برای 144 کشور جهان از سال 1990 تا 2004 مورد تحلیل واقع شده است. نتایج نشان می­دهند که همسویی دولت و ملت هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم توسعه اقتصادی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. در ادامه ملاحظه شد که در کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه­یافته به شمار می­آیند, همسویی دولت و ملت بالاتر از سایر کشورهای جهان بوده است. به گونه­ای که به نظر می­رسد از بین الگوهای متفاوت تعامل دولت و ملت, در کشورهای توسعه­یافته­ای نظیر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی, نوع رابطه دولت و ملت از نوع تعاملی و رابطه متقابل بوده و دولت خود را در قبال ملت مسئول و پاسخگو و در مقابل ملت خود را در قبال دولت موظف به همکاری و همیاری می­داند. این در حالی است که در سایر کشورهای توسعه­نیافته جهان, نوع رابطه و تعامل دولت و ملت بیشتر از نوع تنازع و تضاد می­باشد.

لینک کمکی