مقاله مقايسه عوامل فردي و محيطي در استعاره‏هاي موفقيت رتبه‏هاي برتر، متوسط و پذيرفته نشدگان آزمون سراسري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه عوامل فردي و محيطي در استعاره‏هاي موفقيت رتبه‏هاي برتر, متوسط و پذيرفته نشدگان آزمون سراسري :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :34

یکی از گرایشات مهم انسان‏ها, رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزی است. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل می‏دهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط, این جامعه جوان, کسب موفقیت در برهه‏های مختلف زندگی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه عوامل فردی و محیطی مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعاره‏های موفقیت رتبه‏های برتر, متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری انجام پذیرفت. برای این منظور, تعداد 150 نفر از داوطلبان کنکور سراسری سال 1387 شامل,50 نفر رتبه‏های برتر, 50 نفر رتبه‏های متوسط و 50 نفر نیز از بین پذیرفته‏نشدگان هر پنج گروه‏آزمایشی, داوطلبان آزمون سراسری سال 1387 با رتبه‏های بین 1 تا 20 در گروه برتر, رتبه‏های بین 1500-1000 در گروه متوسط و رتبه‏های بالاتر از 30000 گروه پذیرفته نشدگان, به روش نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. استعاره‏های آزمودنی‏ها با روش تحلیل محتوا از نوع توصیفی, بررسی و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه برتر, عوامل موفقیت خود را به عوامل فردی, گروه متوسط, به ترکیبی از عوامل فردی و محیطی و گروه پذیرفته نشدگان به عوامل محیطی نسبت داده بودند. عوامل مؤثر در موفقیت بین سه‏گروه مشابه بود و تنها عامل متفاوت, شرایط نامساعد بیرونی در گروه پذیرفته نشدگان است. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر افراد موفق و ناموفق بر‏اساس رتبه‏های‏کنکور تعریف شده بود, نتایج مختص این‏گروه است و تعمیم آنها به سایر گروه‏ها باید با احتیاط صورت پذیرد.

لینک کمکی