مقاله تأثير آموزش اصول و فلسفه تربيت بدني بر ذهنيت فلسفي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير آموزش اصول و فلسفه تربيت بدني بر ذهنيت فلسفي دانشجويان :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :18

یکی از روش های تفکر, تفکر فلسفی است؛ و آنچه مسلم است, تعیین اهداف و به دنبال آن تعیین روش های اجرایی و ارزشیابی نتایج, بدون داشتن تفکرات و پایه های فلسفی, کاری سطحی و کم دوام خواهد بود. از این رو بر این پژوهش به بررسی اثر آموزش یک ترم اصول و فلسفه تربیت بدنی بر ذهنیت فلسفی دانشجویان دختر و پسر گرایش مدیریت و برنامه ریزی ورزشی پرداخته است.

لینک کمکی