مقاله تمثيل آينه: سيري در منظومه ي نقش بديع غزالي مشهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تمثيل آينه: سيري در منظومه ي نقش بديع غزالي مشهدي :


سال انتشار : 1379

تعداد صفحات :25

غزالی مشهدی شاعر قرن دهم هجری و از شاعران مشهور دوره ی سلطنت شاه طهماسب صفوی است که به هندوستان کوچ کرد و به دربار خانزمان علقلی خان, حاکم جونپور و سپس به دربار اکبر شاه گورکانی راه یافت و به مقام ملک الشعرایی دربار اکبرشاه نایل شد. غزالی در 930 هجری در مشهد بدنیا آمد و در سال 980 هجری در گجرات هندوستان از دنیا رفت. وی شاعری صوفی منش بود و مثنوی های عرفانی نیز سروده است. زبان ساده و روان بارزترین ویژگی شعر اوست. علاوه بر دیوان که شامل قصاید, غزلیات و... است, مثنوی های متعددی را به او نسبت داده اند که عبارتند از: اسرار مکتوه, اسرار مکنونه, رشحات الحیات, مرآت الکاینات, نقش بدیع, مراه الصفات, قدرت آثار, عاشق و معشوق, ساقی نامه ای نیز از او به جا مانده است.

لینک کمکی