مقاله رويکردي به ارکان زيبا شناسي «هزاره دوم آهوي کوهي» و «آينه اي براي صداها»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رويکردي به ارکان زيبا شناسي (هزاره دوم آهوي کوهي) و (آينه اي براي صداها) :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :32

آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد, ارکان زیبا شناسی در دو مجموعه شعری م. سرشک است. باید توجه داشت که وحدت و تناسب و توازن در تصویر آفرینی های سرشک نقش عمده ای ایفا می کنند. در حوزه زبانی خاصه در قسمت واژگانی و نحوی, ارکان و اصول علم زیبا شناسی برجستگی و زیبایی خاصی به اشعارش بخشیده است. این ویژگی ها به صورت کامل و منسجم در تمامی اشعارش به ویژه در هزاره ی دوم آهوی کوهی خود را به خوبی نمایان می سازد. در این مجموعه نمی توان شعری یافت که از انسجام و استحکام برخوردار نباشد. از آنجایی که سرشک آشنایی کاملی با اصول زیبایی شناسی دارد, تمام ویژگی های زیبا شناسی در اشعارش بارز و آشکار است.

لینک کمکی