مقاله بحر اتشين شعر متنبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بحر اتشين شعر متنبي :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :24

ابوالطیب متنبی یکی از بزرگترین شعرای تازیان است و شاید هم بزرگترین آنان است. یکی از ویژگیهای سبکی شعر متنبی, ساختارهای پارادوکسی است. در این مقاله نگارنده پس از تعریف و توضیح پارادوکس در مقدمه, سخنی درباره پیچیدگی شعر متنبی آو رده است, آنگاه به بررسی نمرنه هایی از ابیات حاوی پارادوکس در دیوان او پراخته است, ضمن آن که هر بیت ترجمه و شرح کرده است تا درک معنی و مفهوم بیت عربی برای مفهوم خوانندگان, آسانتر شود و بهتر بتوانند به بررسی پارادوکس و جایگاه آن در ساختار بیت مزبور بپردازدر پایان نیز نتیجه مقاله آمده است.

لینک کمکی