مقاله پژوهشي توصيفي يا مطالعه توصيفي کارکرد زباني داوطلبان IELTS ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پژوهشي توصيفي يا مطالعه توصيفي کارکرد زباني داوطلبان IELTS ايراني :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :24

ارزیابی توانش زبانی یکی از بحث انگیز ترین زمینه های آموزش زبان انگلیسی در سراسر دنیا است. علیرغم وجود انواع آزمون های زبان عمومی معتبر, اکثر مراکز آموزشی و حرفه ای مایلند افراد مورد نظر خود را از طریق دو آزمون شناخته شده ی TOEFLگزینش کنند. امتحان TOEFL با حذف بخش های واژگان و دستور, کنش ایجاد ارتباط آزمودنی ها را در چهار مهارت شنیدن, خواندن, نوشتن و صحبت کردن مورد سنجش قرار می دهد. در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی کنش زبانی 500 متقاضی ایرانی امتحان IELTSدر دو سطح آموزش عالی و آموزش عمومی تصویر اولیه ای از وضعیت برگزاری این امتحان در ایران به دست آید. تحلیل های آماری حاکی از این مسئله است که آزمودنی های ایرانی در مهارت صحبت کردن بهترین و در مهارت شنیدن ضعیف ترین قابلیت را از خود نشان می دهند. به علاوه نتایج نشان می دهند تفاوت معنا داری میان کنشی زبانی متقاضیان آموزش عالی و متقاضیان آموزش عمومی وجود ندارد.

لینک کمکی