مقاله تاثير گزارش حسابرسان مستقل بر تصميم گيري استفاده کنندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير گزارش حسابرسان مستقل بر تصميم گيري استفاده کنندگان :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :29

با توجه به تضاد منافع و تاثیر اطلاعات حسابداری بر ثروت گروه های ذی نفع, انتخاب حسابرسان مستقل برای نظارت, گواهی و اعتباربخشی به این اطلاعات,امری ضروری است. گزارش حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری میشود و مبنای تصمیم گیری گروههای ذی نفع در شرکت هاست. هدف تحقیق حاضر, بررسی علل عدم تاثیر مناسب گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری مجامع عمومی شرکتها, وزارت خانه ها و موسسات دولتی مانند وزارت امور اقتصاد و دارایی, سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان, سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بانکها میباشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که عدم تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت, نبود یا ضعف بودن تضاد منافع بین مالک و مدیر, دور نبودن (دسترسی مستقیم) مالک به اطلاعات مالی, آثار برخی از مواد قانون تجارت و فقدان قوانین و مقررات, روی نحوه ی استفاده از گزارش حسابرسان مستقل برای تصیم گیری مجامع عمومی شرکتها, موسسات دولتی و بانکها اثر میگذارد.

لینک کمکی