پرسشنامه توسعه و تقويت گردشگري (جواديان1392)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پرسشنامه توسعه و تقويت گردشگري (جواديان1392) صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه توسعه و تقويت گردشگري (جواديان1392)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه توسعه و تقویت گردشگری (جوادیان1392)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای 4 سوال بوده و توسط ابوالفضل جوادیان

1392  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

ابزار مورد استفاده در این تحقیق, پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از مقاله گنوس و زینس(2013) می­باشد.  و به منظور جمع آوری داده­ها, پرسشنامه مذکور در بین گردشگران در یک محدوده زمانی حدود یک ماه و به صورت تصادفی در دسترس توزیع گردید.

برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاس های اندازه‌گیری به شمار می‌رود.

لینک کمکی