پرسشنامه بهزيستي اجتماعي پودساکف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پرسشنامه بهزيستي اجتماعي پودساکف صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه بهزيستي اجتماعي پودساکف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه  بهزیستی اجتماعی پودساکف

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

ابزار مورد نظر در پژوهش حاضر, پرسش­نامه‌ 33 سوالی بهزیستی اجتماعی است که توسط کییز (1998) براساس مدل نظری خود از سازه‌ بهزیستی اجتماعی تهیه شده است. او طی دو مطالعه بر روی دو نمونه‌ی 373 و 7882 نفری در آمریکا, با استفاده از تحلیل عوامل, مدل 5 بعدی به کار رفته در پرسش­نامه خود را از نظر تجربی مورد تایید قرار داده است. در این مقیاس, 6 گویه مربوط به‌ عامل مشارکت اجتماعی, 7 گویه مربوط به انسجام اجتماعی, 7 گویه عامل پذیرش اجتماعی و 6 گویه مربوط به عامل انطباق اجتماعی و7 گویه مربوط به شکوفایی اجتماعی است.

لینک کمکی