پرسشنامه سبک‌هاي فرزندپروري رابينسون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پرسشنامه سبک‌هاي فرزندپروري رابينسون صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سبک‌هاي فرزندپروري رابينسون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری رابینسون

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

این پرسشنامه توسط رابینسون, ماندلکو, السن وهارت در سال 1995 ساخته شده است و توسط علیزاده به فارسی ترجمه شده است. پرسشنامه دارای 32 سؤالاست و دو ستون که یک ستون توسط مادر و ستون دیگر توسط پدر پر می‌شود. این پرسشنامه دارای یک طیف 5 درجه‌ایاست. حداقل نمره 32 و حداکثر 160 است و سه نوع فرزندپروری را می‌سنجد. سوالات 2, 4, 6, 10, 13, 16, 19, 23, 26, 28 و 30 شیوه فرزندپروری خودکامه,8, 15, 17, 20 و 24 سهل گیر و سوالات 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 25 و27 فرزند پروری اقتداری را می‌سنجند.علیزاده در پژوهش خود اعتبار درونی برای مقیاس اقتداری در کودکان عادی ایرانی90% و برای مقیاس استبدادی 78% و برای مقیاس سهل گیر 70% گذارش نمودند.

لینک کمکی