پرسشنامه اثر لذت¬جوئي و محيط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پرسشنامه اثر لذت¬جوئي و محيط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردي صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه اثر لذت¬جوئي و محيط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه  اثر لذت­جوئی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین با توجه به نوع وبگردی

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

پرسشنامه حاضر شامل دو بخش می باشد:بخش اول: سؤالات عمومی در سؤالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد. این قسمت شامل سؤالاتی از قبیل جنسیت, سن, میزان تحصیلات, حدود درآمد ماهانه و.. می باشد.

بخش دوم: سؤالات تخصصی در رابطه با مؤلفه های پژوهش

 به منظور پاسخگویی به سؤالات برای کلیه متغیرها از طیف 5 گزینه­ای لیکرت از(کاملاً موافقم) تا (کاملاً مخالفم) استفاده شده است. نحوه امتیازدهی به همه سؤالات به شرح جدول زیر می باشد.

جدول3-1) نحوه امتیازدهی به سؤالات پرسشنامه

گزینه کاملاً موافقم موافقم نه موافق- نه مخالف مخالفم کاملاًمخالفم
امتیاز 5 4 3 2 1

برای سنجش هر یک از متغیرهای تحقیق, سنجه­های مناسب با آن در قالب سؤالات پرسشنامه طراحی گردید. جدول زیر, ترکیب سؤلات پرسشنامه تحقیق بر اساس متغیرها را نشان می­دهد.

جدول3-2) ترکیب سؤالات پرسشنامه

 

متغیرها سؤالات تحقیق
انگیزه لذت­جوئی 5-1
آنی­گرایی 10-6
وبگردی منفعت­گرایانه 15-11
وبگردی لذت­جویانه 19-16
محتوای فروشگاه اینترنتی 24-20
طرح فروشگاه اینترنتی 28-25
پیمایش فروشگاه اینترنتی 33-29
خرید آنی آنلاین 38-34

 

لینک کمکی