پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس1970

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس1970 صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس1970  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس1970

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

این پرسشنامه استاندارد توسط هرمنس در سال 1970 طراحی و تدوین شده است.  هرمنس (1977) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش‌های مربوط به موضوع نیاز به پیشرفت, این پرسشنامه را ساخته است.پرسشنامه اولیه دارای 29 سؤال بود و بر مبنای 10وِیژگی که متمایز کننده افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد با انگیزش پیشرفت پایین, به شرح زیر تهیه گردید. هرمنس برای تهیه مواد پرسشنامه, 9وِیژگی افراد دارای انگیزه پیشرفت بالا از افراد انگیزش پیشرفت پایین حاصل از پژوهش‌های قبلی را به‌عنوان مبنا برای انتخاب سؤالات برگزید.

  1. سطح آرزوی بالا
  2. انگیزه قوی برای تحرک به سوی بالا
  3. مقاومت طولانی در مواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط
  4. تمایل به تلاش مجدد در انجام تکالیف نیمه تمام
  5. ادراک پویا از زمان, این احساس که امور به سرعت روی می‌دهند.
  6. آینده‌نگری
  7. توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست, همکار و الگو
  8. بازشناسی از طریق عملکرد خوب در کار
  9. کاری را به خوبی انجام دادن
  10. رفتار ریسک کردن پایین

این ده وِیژگی را هرمنس بر مبنای پژوهش‌های قبلی بدست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما برای انتخاب سؤالات برگزید.

پرسشنامه نهایی

پس از اجرای آزمایشی و تجزیه و تحلیل سؤالات و محاسبه همبستگی یک یک سؤالات با کل آزمون, 29 سؤال به‌عنوان پرسشنامه نهایی انگیزه پیشرفت انتخاب شد. لازم به ذکر است که پس از تحلیل سؤالات هیچ سؤال معناداری دررابطه با ویژگی دهم در پرسشنامه نهایی وارد نشد, لذا پرسشنامه نهایی تنها براساس 9 ویژگی ساخته شد.

لینک کمکی