پرسشنامه سبک اسنادي کودکان (CASQ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پرسشنامه سبک اسنادي کودکان (CASQ) صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه سبک اسنادي کودکان (CASQ)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه سبک اسنادی کودکان (CASQ)

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ): این آزمون توسط نادین کازلو و ریچارد تانن بام دانشجویان مارتین سلیگمن در سال 1996 تهیه شده است. این آزمون دارای 48 سوال دو گزینه ای می باشد که دو موقعیت مثبت (خوب) و منفی (بد) را دربرمی­گیرد و هر موقعیت  دارای 3  بعد اسنادی (پایدار, فراگیر, درونی) و هر بعد دارای 8 سوال است که به صورت صفر و 1 نمره گذاری می شود.

لینک کمکی