پرسشنامه اثر بازارچه هاي مرزي بر گردشگري خريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پرسشنامه اثر بازارچه هاي مرزي بر گردشگري خريد صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه اثر بازارچه هاي مرزي بر گردشگري خريد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

برای گرداوری ادبیات از جستجوی کتابخانه ای و اینترنت استفاده کرده و سپس برای جمع اوری اطلاعات مربوط به جامعه اماری از طراحی دو گونه پرسشنامه بهره گرفته شده است .

 مطالعات میدانی[1]

برای جمع اوری سوالات از مجموعه ای از کتب و مقالات و پایان نامه ها استفاده شده و بنا بر نظر اساتید نسبت به استخراج سوالات از این مطالب اقدام شد . پرسشنامه ها خود به دو گونه هستند که متن کامل ان در انتهای تحقیق اورده شده است , جدول 1-3 نیز چگونگی توزیع سوالات را در پرسش نامه به همراه متغیرهای انها نشان می دهد . پرسشنامه به گونه ای طراحی شده که ارتباط متغیرهای مستقل را با متغیر وابسته نشان می دهد . در ابتدای پرسشنامه سن , جنسیت , میزان تحصیلات , هزینه کرد و مبدا گردشگران مورد سوال قرار گرفته است .

جدول 3-3 ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در هر سوال

ردیف متغیر ابعاد تعداد سوالات شماره سوالات
1 کالا کالاهای خاص و منحصر به فرد

سوغاتی

صنایع دستی

کالاهای معاف از مالیات

4 1-2-3-4
2 مقصد وجود مناطق خرید معروف

مراکز خرید بزرگ

جشنواره و همایشهای خرید

3 5-6-7
3 قیمت قیمت های ارزان نسبت به مبدا 1 8

منبع : یافته های تحقیق

گونه دوم سوالات سوالاتی هستند که در پی توصیف دقیق متغیرها می باشند که در جدول 2-3 امده است .

جدول 4-3  : ترکیب سوالات پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی در ان

ردیف متغیر تعداد سوالات شماره سوالات
1 هزینه حمل و نقل 1 9
2 هزینه اقامت 2 10
3 هزینه خرید کالا 3 11
4 حساسیت قیمتی تقاضا 4 12
5 مدت اقامت 5 13

منبع : یافته های تحقیق

پرسشنامه تحقیق دارای 13 سوال است که هشت سوال اول با استفاده از طیف پنج گانه لیکرت مورد بررسی قرار گرفته  و پنج سوال بعدی نیز با گزینه های مشخصی توصیف شده اند . این طیف یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های پاسخ تشکیل داده شده است لذا داده های ان دارای مقیاس مرکبند . گزینه های پاسخ در این مقیاس میزان موافقت یا مخالفت پاسخ گو را با هر موضوع می سنجد و می توان نگرش و باور پاسخ گو را به استناد ان تعیین کرد .

جدول 5-3 : سنجه های طیف لیکرت

طیف پنج گزینه ای لیکرت
1 2 3 4 5
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

   .

..

لینک کمکی