مجموعه سوالات کامپيوتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مجموعه سوالات کامپيوتر صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه سوالات کامپيوتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مجموعه سوالات کامپیوتر

( 84صفحه) PDF

منظور از . کلیدهای میانبر ) – Shortcut ( است که به صورت مکرر برای استفاده از امکانات اینترنت توسط
کاربر به کار می رود. ) e-estekhdam.com )
)1 links
)2 Quick launch
)3 Desktop
)4 Address
2 برای افزدن سایه از سربرگ .در کادر محاوره ای – Border and Shading استفاده می کنیم؟ ) e-estekhdam.com )
)1 fill
)2 Design
)3 shading
)4 color
3 نام دیگر پارتیشن در ویندوز چیست؟ ) – e-estekhdam.com )
)1 Volume
)2 segment
)3 sector
)4 track
4 اطلاعات پارتیشن بندی دیسک در همه ی گزینه های زیر نگهداری می شوند به جز؟ ) – e-estekhdam.com )
)1 FAT
2(رکورد راه اندازی اصلی
)3 MBR
3
4(اولین سکتور دیسک سخت

لینک کمکی