مجموعه سوالات کامپيوتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مجموعه سوالات کامپيوتر صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه سوالات کامپيوتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مجموعه سوالات کامپیوتر

( 85صفحه) PDF

1 کدام روش جهت تعیین نوع قلم متن در – Wordpad مناسب می باشد ؟ ) e-estekhdam.com )
1( گزینه Font در پنجره Font
2( با استفاده از کلیک کردن بر روی دکمه Font نوار قالب بندی
3( گزینه Font Style در پنجره Font
4( گزینه های 1 و 2 صحیح است
2 کدامیک از نرم افزار های زیر برای ایجاد صفحات متنی به کار می روند ؟ ) – e-estekhdam.com )
)1 DATA BASE
)2 WORD PROCESSOR
)3 PHOTO EDITING
)4 BROWSER
3 برای کار با توابع هذلولی برنامه ماشین حساب, کدام گزینه را باید انتخاب کنیم ؟ ) – e-estekhdam.com )
)1 Inv
)2 Dec
)3 Hyp
)4 Hex
4 برای ایجاد یک جدول از فرمان استفاده می کنیم؟ ) – e-estekhdam.com )
)1 Insert
)2 Table
)3 View
4(هیچکدام

..

لینک کمکی