مجموعه سوالات ادبيات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مجموعه سوالات ادبيات صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه سوالات ادبيات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مجموعه سوالات ادبیات

( 76صفحه) PDF

در بیت
دارد ؟ ) e-estekhdam.com )
8( استعاره اغراق تشخیص مجاز – – –
2( تشبیه کنایه تشخیص تضاد – – –
3( استعاره تشبیه تضاد اسلوب معادله – – –
4( کنایه تضاد اغراق تلمیح – – –
2 مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات تفاوت دارد ؟ ) – e-estekhdam.com )
8( اگر به ظاهر لیلی از احوال مجنون غافل است / در لباس چشم آهو دیده بانی می کند
2( اگر در دیده ی مجنون نشینی / به غیر از خوبی لیلی نبینی
3( عقل دیوانه شدی گر بنمودی لیلی / به همان شکل که در دیده ی مجنون جا داشت
4( ملامتم چه کنی ای رقیب در عشقش / ببین به دیده ی مجنون جمال لیلی را
به ترتیب خالق آثار . نیز – ) تاریخ یک جنایت ( و ) لیرشاه ( ,) داستان دو شهر ( ,) خانه ی اموات ( 3 نویسندگان
هستند. ) e-estekhdam.com )
8( ابله آرزوهای بزرگ مکبث کارگران دریا – – –
2( بینوایان چفته دیوید کاپرفیلد مردی که می خندد – – –
3( چفته برادران کارامازوف دن کیشوت جنگ و صلح – – –
4( دن کیشوت هملت کلیسای نتردام پاریس ماه نور و مرغان آواره

لینک کمکی