مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی

( 76صفحه) PDF

در عبارت
چند غلط املایی وجود دارد ؟ ) ). دوستی و صداقت را محمل گذارد e-estekhdam.com )
1( یک 2( دو 3( سه 4( چهار
چند جمله اسمیه وجود دارد؟ ) – ) گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق / ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم ( 2 در بیت e-estekhdam.com )
1 )4 3 )3 4 )2 2 )1
وجود دارد ؟ ) – ) حس آمیزی ( 3 در کدام گزینه e-estekhdam.com )
1( لطافت زیبایی گل, زیر انگشت های تشریح پژمرد.
2( آسمان, هم نژاد کویر شد.
3( آن عالم پرشگفتی دراز, سرایی سد شد.
4( آسمان, فریبی آبی رنگ شد.
4 ابیات زیر با کدام بیت تقابل معنایی ندارد ؟ –
) کهتری را که مهتری یابد / هم بدان چشم کهتری منگر (
( ) خرد شاخی که شد درخت بزرگ / در بزرگیش سرسری منگر e-estekhdam.com )
1( نگوید کس که ناکس جز به چاه است / اگر چه بر شود ناکس به کیوان
2( هر آن کهتر که با مهتر ستیزد / چنان افتد که هرگز بر نخیزد
3( همی دانم که گر فربه شود سگ/ نه خامم خورد شاید زور نه بریان
4( هرگز به مال و جاه نگردد بزرگ نام / بدگوهری که خبث طبیعتش در رگ است

..

لینک کمکی