مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مجموعه سوالات زبان و ادبيات فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی

( 80صفحه) PDF

در بیت زیر شاعر چه کسی را مورد خطاب قرار می دهد ؟ )بانک اقتصاد نوین( –
( ) کاهش جان تو من دارم و من می دانم $که تو از دوری خورشید چه ها می بینی ( e-estekhdam.com )
1( روز 2( شب 3( ماه 4( صبح
2 مفهوم همه ابیات به استثنای بیت با یکدیگر تناسب دارد. ) – e-estekhdam.com )
1( از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح / بوی زلف تو همان مونس جان است مرا
2( ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند / گر از آن یار سفر کده پیامی داری
3( با صبا افتان و خیزان می روم تا کوی دوست / وز رفیقان ره استمداد همت می کنم
4( من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم / تو می روی به سلامت سلام ما برسانی
به ترتیب در کدام گزینه یافت می شود ؟ – ) اسلوب معادله, استعاره, پارادو کس, تشبیه, جناس تام ( 3 آرایه های
الف( تنها نه من به دانه ی خالت مقیدم / این دانه هر که دید گرفتار دام شد
ب( دیوان حافظی تو و دیوانه ی تو من / اما پری به دیدن دیوان نیامدی
ج( حرف صدق از لب دیوانه برون می آید / زین صدف گوهر یک دانه برون می آید
د( هر چند بی صداست چو آیینه آب عمر / از رفتنش به گوش من آواز می رسد
ه( دل چو غافل ز حق فرمان پذیر تن بود / می برد هر جا که خواهد اسب, خواب آلوده را ) e-estekhdam.com )
1( الف ب ه د ج 2( الف د ج ب الف 3( ه ج د الف ب 4( ه ج د ب الف – – – – – – – – – – – – – – – –
4 ابیات کدام گزینه, با یکدیگر ارتباط مفهومی ندارند ؟ –
جهان را چه سازی که خود ساخته است / جهاندار از این کار پرداخته است
عشق کار خفتگان و نازکان نرم نیست / عشق کار پر دلان و پهلوان است ای پسر
گر بر سر خاک من بنشینی و برخیزی / تا محشر از این شادی برخیزم و بنشینم ) e-estekhdam.com )
1( جهان با کسی جاودان رام نیست / به یک خو برش هرگز آرام نیست

..

لینک کمکی